Vyplnenie formulára - žiadosť o pôžičku.

Vyplňte formulár len ak nie ste nikde v omeškaní a ani nebol posledný 1 rok viac ako 30 dní !!! Len pokiaľ potrebujete pôžičku Hypotekárny úver alebo refinancovanie viacerých pôžičiek do jednej výhodnejšej splátky !!! Ostatné malé pôžičky sú pozastavené.